ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย
ร่วมกับ
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

Longan research and development center
and
Longan Hub: MJU-TRF Cooperative Project

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม ::

เกษตรเพื่อชีวิตสัปดาห์ที่ 14 (วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แล...

กิจกรรมวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได...

ประกาศผลสอบคัดเลือก นักวิชาการประจำโครงการ

ตามประกาศสอบคัดเลือก นักวิชาการประจำโครงการ ได้ทำการสอบคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์เป็นที่เร...

กิจกรรมวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2559

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได...

เกษตรเพื่อชีวิตสัปดาห์ที่ 13 (วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได...

ปฏิทินกิจกรรม ::

16

ธ.ค.

ส.ป.ก.ลำพูน ศึกษาดูงานห้องนิทรรศการลำไย (จำนวน 110 คน)

16 ธันวาคม 2559 เวลา 08:30 น. - 16:30 น.

ห้องนิทรรศการ

ปฏิทินกิจกรรมเพิ่มเติม

ข้อมูลที่น่าสนใจ ::

Statistics
 Today
1
 Yesterday
2
 This Month
13
 Last Month
64
This Year
59,866
Last Year
89,554
   All
1,780,471
 Record: 01/01/2552

ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์

ติดต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย
ร่วมกับ
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: 053-873425 และ 053- 499218
โทรสาร: 053-499218