ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย
ร่วมกับ
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

Longan research and development center
and
Longan Hub: MJU-TRF Cooperative Project

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม ::

เกษตรเพื่อชีวิตสัปดาห์ที่ 4 (วันที่ 15 กันยายน 2559) ฐานเรียนรู้ “แม่โจ้ : ศาสตร์แห่งลำไย”

เกษตรเพื่อชีวิตสัปดาห์ที่ 4 (วันที่ 15 กันยายน 2559) ฐานเรียนรู้ “แม่โจ้ : ศาสตร์แห่งลำไย” ได้เปิ...

ฐานเรียนรู้ “แม่โจ้: ศาสตร์แห่งลำไย” เริ่มให้บริการนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียน วิชา ผษ 101 เกษตรเพื่อชีวิต ในเทอมที่ 1/2559

ฐานเรียนรู้ “แม่โจ้: ศาสตร์แห่งลำไย” เริ่มให้บริการนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียน ว...

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กิจกรรมวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชา...

ฐานเรียนรู้ “แม่โจ้: ศาสตร์แห่งลำไย” เริ่มให้บริการนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียน วิชา ผษ 101 เกษตรเพื่อชีวิต เทอมที่ 1/2559

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ได้เปิดให้บริการนักศ...

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดนิทรรศการงานลำไยไทย...ลำไยลำพูน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดนิ...

ปฏิทินกิจกรรม ::

28

ก.ย.

ศึกษาดูงาน วิทยาลัยเกษตร จ.ลำพูน จำนวน 70 ท่าน

28 กันยายน 2559 เวลา 08:30 น. - 16:30 น.

วิทยาลัยเกษตร จ.ลำพูน

23

ก.ย.

เกษียณอายุราชการ บุคลากรงานสำนักวิจัยฯ

23 กันยายน 2559 เวลา 18:00 น. - 21:00 น.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

21

ก.ย.

ศึกษาดูงาน สำนักงานเกษตร อ.ลี้ จ.ลำพูน จำนวน 60 ท่าน

21 กันยายน 2559 เวลา 08:30 น. - 16:30 น.

สำนักงานเกษตร อ.ลี้ จ.ลำพูน

13

ก.ย.

ประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิาการการเกษตร

13 กันยายน 2559 เวลา 08:30 น. - 16:30 น.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

12

ก.ย.

รับฟังการบรรยายงบบริการวิชาการปี 2560

12 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น. - 17:00 น.

ห้อง 304

ปฏิทินกิจกรรมเพิ่มเติม

ข้อมูลที่น่าสนใจ ::

Statistics
 Today
2
 Yesterday
1
 This Month
51
 Last Month
2,619
This Year
59,728
Last Year
89,554
   All
1,780,333
 Record: 01/01/2552

ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์

ติดต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย
ร่วมกับ
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: 053-873425 และ 053- 499218
โทรสาร: 053-499218