ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย
ร่วมกับ
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

Longan research and development center
and
Longan Hub: MJU-TRF Cooperative Project

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม ::

เกษตรเพื่อชีวิตสัปดาห์ที่ 8 รู้สึกประทับใจน้อง ๆ สาขาบัญชี

เกษตรเพื่อชีวิตสัปดาห์ที่ 8 รู้สึกประทับใจน้อง ๆ สาขาบัญชี เนื่องจากเกิดความผิดพลาดเรื่อง...

เกษตรเพื่อชีวิตสัปดาห์ที่ 7 (วันที่ 6 ตุลาคม 2559)

เกษตรเพื่อชีวิตสัปดาห์ที่ 7 ในการให้ความรู้ผ่านวิชาเกษตรเพื่อชีวิต ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุล...

เกษตรเพื่อชีวิตสัปดาห์ที่ 5 (วันที่ 22 กันยายน 2559)

ฐานเรียนรู้ "แม่โจ้ : ศาสตร์แห่งลำไย" ได้เปิดห้องนิทรรศการลำไยแก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจแ...

เกษตรเพื่อชีวิตสัปดาห์ที่ 4 (วันที่ 15 กันยายน 2559) ฐานเรียนรู้ “แม่โจ้ : ศาสตร์แห่งลำไย”

เกษตรเพื่อชีวิตสัปดาห์ที่ 4 (วันที่ 15 กันยายน 2559) ฐานเรียนรู้ “แม่โจ้ : ศาสตร์แห่งลำไย” ได้เปิ...

ฐานเรียนรู้ “แม่โจ้: ศาสตร์แห่งลำไย” เริ่มให้บริการนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียน วิชา ผษ 101 เกษตรเพื่อชีวิต ในเทอมที่ 1/2559

ฐานเรียนรู้ “แม่โจ้: ศาสตร์แห่งลำไย” เริ่มให้บริการนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียน ว...

ปฏิทินกิจกรรม ::

28

ต.ค.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ศึกษาดูงาน

28 ตุลาคม 2559 เวลา 08:30 น. - 16:30 น.

ห้อง 304 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

4

ต.ค.

ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์

4 ตุลาคม 2559 เวลา 13:30 น. - 16:30 น.

ห้องทำงาน

ปฏิทินกิจกรรมเพิ่มเติม

ข้อมูลที่น่าสนใจ ::

Statistics
 Today
1
 Yesterday
1
 This Month
39
 Last Month
62
This Year
59,778
Last Year
89,554
   All
1,780,383
 Record: 01/01/2552

ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์

ติดต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย
ร่วมกับ
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: 053-873425 และ 053- 499218
โทรสาร: 053-499218