ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย
ร่วมกับ
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

Longan research and development center
and
Longan Hub: MJU-TRF Cooperative Project

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม ::

ประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์

กิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 ประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์...

จัดการฝึกอบรมเรื่อง “การผลิตลำไยคุณภาพ”

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ที่ผ่านมาศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษต...

งานเสวนา เรื่อง “การพัฒนากลุ่มอย่างไรให้ยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการ...

เสวนาวิชาการเรื่อง "การผลิตลำไยให้ได้คุณภาพ"

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 59 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิช...

ปฏิทินกิจกรรม ::

3

มี.ค.

เสวนาเรื่อง "การผลิตลำไยคุณภาพ" ณ ห้องแคทลียาควีนสิริกิตติ์ ชั้น 5 ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ

3 มีนาคม 2559 เวลา 08:30 น. - 3 มีนาคม 2559 เวลา 12:00 น.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก)

ปฏิทินกิจกรรมเพิ่มเติม

ข้อมูลที่น่าสนใจ ::

ติดต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย
ร่วมกับ
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: 053-873425 และ 053- 499218
โทรสาร: 053-499218