หน้าแรก >> เกี่ยวกับ >> วิสัยทัศน์/ปรัชญา/พันธกิจ
  

วิสัยทัศน์/ปรัชญา/พันธกิจ

  20 พฤษภาคม 2561 โดย Administrator

วิสัยทัศน์

          ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านลำไยในระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ

          1. รวบรวมและจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยและข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศ

          2. ประสานงานวิจัยและเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ

          3. มุ่งให้บริการทางด้านวิชาการเรื่องลำไยอย่างครบวงจร

          4. มุ่งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาลำไยอย่างเป็นระบบ

 
 
 
 
 
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Statistics
 Today
779
 Yesterday
1,055
 This Month
7,808
 Last Month
35,639
This Year
70,402
Last Year
254,093
   All
3,573,870
 Record: 01/01/2552

ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์
แบบสำรวจออนไลน์


ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวต