หน้าแรก >> เกี่ยวกับ >> วิสัยทัศน์/ปรัชญา/พันธกิจ
  

วิสัยทัศน์/ปรัชญา/พันธกิจ

  20 พฤษภาคม 2561 โดย Administrator

1. บริการที่ปรึกษาสวน

          รายละเอียดการให้บริการ อยู่ไฟล์ของนอก

2. บริการตัดแต่งกิ่งลำไย

          รายละเอียดการให้บริการ

              - คิดค่าบริการตามขนาดและความสูงของทรงพุ่ม และระยะทางจากหน่วยให้บริการและจัดการสวนลำไย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

3. บริการราดสารโพแทสเซียมเพื่อชักนำการออกดอกในลำไย

          รายละเอียดการให้บริการ

              - คิดค่าบริการตามขนาดและความสูงของทรงพุ่ม และระยะทางจากหน่วยให้บริการและจัดการสวนลำไย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการรับประกันการออกดอก

4. บริการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสารโพแทสซียมคลอเรต

          รายละเอียดการให้บริการ

              - คิดค่าบริการตัวอย่างละ 100 บาท

5. บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน

          รายละเอียดการให้บริการ

              - วิเคราะห์หาปริมาณ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม ปริมาณอินทรียวัตถุ และ ความเป็นกรดด่างของดิน ตัวอย่างละ 550 บาท

 

สนใจใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่

          ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

          โทรศัพท์ 053-873390

          โทรสาร 053-499218

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Statistics
 Today
780
 Yesterday
1,055
 This Month
7,808
 Last Month
35,639
This Year
70,402
Last Year
254,093
   All
3,573,870
 Record: 01/01/2552

ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์
แบบสำรวจออนไลน์


ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวต