หน้าแรก >> เกี่ยวกับ >> งานวิจัย
  

งานวิจัย

  20 พฤษภาคม 2561 โดย Administrator

อิทธิพลของต้นตอลําไยต่อการเจริญเติบโต ทนแล้งและทนโรคของลําไยพันธ์ดอ,Influence of Rootstocks on Growth, Diseases and Drought tolerance of Longan CV. ‘Daw’
ชื่อโครงการ :อิทธิพลของต้นตอลําไยต่อการเจริญเติบโต ทนแล้งและทนโรคของลําไยพันธ์ดอ,Influence of Rootstocks on Growth, Diseases and Drought tolerance of Longan CV. ‘Daw’
รหัสโครงการ :  มจ.1-55-006.2
หัวหน้าโครงการ :  นายนพพร บุญปลอด
ประเภทงานวิจัย :  งานวิจัยใน
หมวดหมู่งานวิจัย :  งานวิจัยเกี่ยวกับ การผลิต
ต้นสังกัด/หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ต้นสังกัด/คณะ :  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีงบประมาณ :  ปี 2555
แหล่งทุนวิจัย :  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณ :  249970 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 01/10/2555   วันที่สิ้นสุดโครงการ : 23/04/2556
สถานะโครงการ :  สิ้นสุดโครงการ
รายละเอียดโดยย่อ :  
บทคัดย่อ
1. อิทธิพลของต้นตอลําไยต่อการเจริญเติบโต ทนแล้งและทนโรคของลําไยพันธ์ดอ,Influence of Rootstocks on Growth, Diseases and Drought tolerance of Longan CV. ‘Daw’
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1.
 

จำนวนผู้ชม 712 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Statistics
 Today
800
 Yesterday
1,055
 This Month
7,808
 Last Month
35,639
This Year
70,402
Last Year
254,093
   All
3,573,870
 Record: 01/01/2552

ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์
แบบสำรวจออนไลน์


ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวต