หน้าแรก >> เกี่ยวกับ >> งานวิจัย
  

งานวิจัย

  20 พฤษภาคม 2561 โดย Administrator

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตและความคุ้มค่าการผลิตลําไยอินทรีย์ ในภาคเหนือตอนบน,Technical Efficiency and Worthiness Analysis on Organic Longan Production in the Northern Region of Thailand
ชื่อโครงการ :การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตและความคุ้มค่าการผลิตลําไยอินทรีย์ ในภาคเหนือตอนบน,Technical Efficiency and Worthiness Analysis on Organic Longan Production in the Northern Region of Thailand
รหัสโครงการ :  มจ.1-54-039.1
หัวหน้าโครงการ :  พัชรินทร์ สุภาพันธ์
ประเภทงานวิจัย :  งานวิจัยใน
หมวดหมู่งานวิจัย :  งานวิจัยเกี่ยวกับ การผลิต
ต้นสังกัด/หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ต้นสังกัด/คณะ :  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีงบประมาณ :  ปี 2554
แหล่งทุนวิจัย :  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณ :  200000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 01/10/2554   วันที่สิ้นสุดโครงการ : 28/12/2555
สถานะโครงการ :  สิ้นสุดโครงการ
รายละเอียดโดยย่อ :  
บทคัดย่อ
1. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตและความคุ้มค่าการผลิตลําไยอินทรีย์ ในภาคเหนือตอนบน,Technical Efficiency and Worthiness Analysis on Organic Longan Production in the Northern Region of Thailand
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1.
 

จำนวนผู้ชม 360 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Statistics
 Today
716
 Yesterday
1,055
 This Month
7,808
 Last Month
35,639
This Year
70,402
Last Year
254,093
   All
3,573,870
 Record: 01/01/2552

ขณะนี้มี 2 บุคคล ออนไลน์
แบบสำรวจออนไลน์


ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวต