หน้าแรก >> เกี่ยวกับ >> งานวิจัย
  

งานวิจัย

  20 พฤษภาคม 2561 โดย Administrator

การศึกษาการพยากรณ์ผลผลิตลำไยโดยแบบจําลองผลผลิต ในจังหวัดเชียงใหม่ ,STUDY TO PREDICTION ON CROP MODELING OF LONGAN (DIMOCARPUS LONGAN LOUR.) YIELD IN CHIANG MAI PROVINCE
ชื่อโครงการ :การศึกษาการพยากรณ์ผลผลิตลำไยโดยแบบจําลองผลผลิต ในจังหวัดเชียงใหม่ ,STUDY TO PREDICTION ON CROP MODELING OF LONGAN (DIMOCARPUS LONGAN LOUR.) YIELD IN CHIANG MAI PROVINCE
รหัสโครงการ :  -
หัวหน้าโครงการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์
ประเภทงานวิจัย :  งานวิจัยใน
หมวดหมู่งานวิจัย :  งานวิจัยเกี่ยวกับ การผลิต
ต้นสังกัด/หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ต้นสังกัด/คณะ :  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีงบประมาณ :  ปี 2552
แหล่งทุนวิจัย :  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณ :  288000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 01/10/2552   วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30/09/2553
สถานะโครงการ :  สิ้นสุดโครงการ
รายละเอียดโดยย่อ :  
บทคัดย่อ
1. การศึกษาการพยากรณ์ผลผลิตลำไยโดยแบบจําลองผลผลิต ในจังหวัดเชียงใหม่ ,STUDY TO PREDICTION ON CROP MODELING OF LONGAN (DIMOCARPUS LONGAN LOUR.) YIELD IN CHIANG MAI PROVINCE
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1.
 

จำนวนผู้ชม 385 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Statistics
 Today
761
 Yesterday
1,055
 This Month
7,808
 Last Month
35,639
This Year
70,402
Last Year
254,093
   All
3,573,870
 Record: 01/01/2552

ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์
แบบสำรวจออนไลน์


ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวต