หน้าแรก >> เกี่ยวกับ >> งานวิจัย
  

งานวิจัย

  20 พฤษภาคม 2561 โดย Administrator

การวิเคราะห์นโยบายการส่งเสริมการปลูกยางพาราทดแทนกระเทียมและลําไย กรณีศึกษา : จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อโครงการ :การวิเคราะห์นโยบายการส่งเสริมการปลูกยางพาราทดแทนกระเทียมและลําไย กรณีศึกษา : จังหวัดเชียงใหม่
รหัสโครงการ :  มจ. 1-54-017
หัวหน้าโครงการ :  นายจักรพงษ์ พวงงามชื่น
ประเภทงานวิจัย :  งานวิจัยใน
หมวดหมู่งานวิจัย :  งานวิจัยเกี่ยวกับ ด้านอื่น ๆ
ต้นสังกัด/หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ต้นสังกัด/คณะ :  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีงบประมาณ :  ปี 2554
แหล่งทุนวิจัย :  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณ :  180000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 01/10/2554   วันที่สิ้นสุดโครงการ : 10/04/2555
สถานะโครงการ :  สิ้นสุดโครงการ
รายละเอียดโดยย่อ :  
บทคัดย่อ
1. การวิเคราะห์นโยบายการส่งเสริมการปลูกยางพาราทดแทนกระเทียมและลําไย กรณีศึกษา : จังหวัดเชียงใหม่
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1.
 

จำนวนผู้ชม 225 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Statistics
 Today
787
 Yesterday
1,055
 This Month
7,808
 Last Month
35,639
This Year
70,402
Last Year
254,093
   All
3,573,870
 Record: 01/01/2552

ขณะนี้มี 2 บุคคล ออนไลน์
แบบสำรวจออนไลน์


ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวต