หน้าแรก >> เกี่ยวกับ >> งานวิจัย
  

งานวิจัย

  20 พฤษภาคม 2561 โดย Administrator

การศึกษาและจัดทำระบบฐานข้อมูลการจัดการธุรกิจลำไย อินทรีย์ไนภาคเหนือตอนบน
ชื่อโครงการ :การศึกษาและจัดทำระบบฐานข้อมูลการจัดการธุรกิจลำไย อินทรีย์ไนภาคเหนือตอนบน
รหัสโครงการ :  309
หัวหน้าโครงการ :  สัญฌา พันธุแพง
ประเภทงานวิจัย :  งานวิจัยใน
หมวดหมู่งานวิจัย :  งานวิจัยเกี่ยวกับ การตลาด เศรษฐศาสตร์
ต้นสังกัด/หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ต้นสังกัด/คณะ :  บริหารธุรกิจ
ปีงบประมาณ :  ปี 2556
แหล่งทุนวิจัย :  งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณ :  150,000.00 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 01/01/2556   วันที่สิ้นสุดโครงการ : 31/12/2556
สถานะโครงการ :  สิ้นสุดโครงการ
รายละเอียดโดยย่อ :  การศึกษาและจัดทำระบบฐานข้อมูลการจัดการธุรกิจลำไย อินทรีย์ไนภาคเหนือตอนบน
บทคัดย่อ
1. การศึกษาและจัดทำระบบฐานข้อมูลการจัดการธุรกิจลำไย อินทรีย์ไนภาคเหนือตอนบน
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 ไม่มีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 

จำนวนผู้ชม 253 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Statistics
 Today
807
 Yesterday
1,055
 This Month
7,808
 Last Month
35,639
This Year
70,402
Last Year
254,093
   All
3,573,870
 Record: 01/01/2552

ขณะนี้มี 2 บุคคล ออนไลน์
แบบสำรวจออนไลน์


ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวต