หน้าแรก >> เกี่ยวกับ >> งานวิจัย
  

งานวิจัย

  20 พฤษภาคม 2561 โดย Administrator

การพัฒนาเทคโนโลยีทีเหมาะสมในการควบคุมศัตรูสำไยโดย ไม่ใช้สารเคมี
ชื่อโครงการ :การพัฒนาเทคโนโลยีทีเหมาะสมในการควบคุมศัตรูสำไยโดย ไม่ใช้สารเคมี
รหัสโครงการ :  308
หัวหน้าโครงการ :  พัชรากรณ์ ณ นคร
ประเภทงานวิจัย :  งานวิจัยใน
หมวดหมู่งานวิจัย :  งานวิจัยเกี่ยวกับ โรคและแมลง
ต้นสังกัด/หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยแม่'โจ้
ต้นสังกัด/คณะ :  สำ'นักส่งเสริม วิชาการการเกษตร
ปีงบประมาณ :  ปี 2555
แหล่งทุนวิจัย :  งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยแม่'โจ้
งบประมาณ :  795,300.00 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 01/01/2555   วันที่สิ้นสุดโครงการ : 31/12/2555
สถานะโครงการ :  สิ้นสุดโครงการ
รายละเอียดโดยย่อ :  การพัฒนาเทคโนโลยีทีเหมาะสมในการควบคุมศัตรูสำไยโดย ไม่ใช้สารเคมี
บทคัดย่อ
1. การพัฒนาเทคโนโลยีทีเหมาะสมในการควบคุมศัตรูสำไยโดย ไม่ใช้สารเคมี
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 ไม่มีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 

จำนวนผู้ชม 268 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Statistics
 Today
874
 Yesterday
1,055
 This Month
7,808
 Last Month
35,639
This Year
70,402
Last Year
254,093
   All
3,573,870
 Record: 01/01/2552

ขณะนี้มี 2 บุคคล ออนไลน์
แบบสำรวจออนไลน์


ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวต