หน้าแรก >> เกี่ยวกับ >> งานวิจัย
  

งานวิจัย

  20 พฤษภาคม 2561 โดย Administrator

ปัจจัยที่มีผลต่ออุปทานการส่งออกลำไยอบแห้งของประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน;Factors Affection Thailand is Dried Longan Export Supply to the People’s Republic of China�
ชื่อโครงการ :ปัจจัยที่มีผลต่ออุปทานการส่งออกลำไยอบแห้งของประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน;Factors Affection Thailand is Dried Longan Export Supply to the People’s Republic of China�
รหัสโครงการ :  192
หัวหน้าโครงการ :  ปรวดี กาลวิบูลย์
ประเภทงานวิจัย :  ภายนอก
หมวดหมู่งานวิจัย :  งานวิจัยเกี่ยวกับ การตลาด เศรษฐศาสตร์
ต้นสังกัด/หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ต้นสังกัด/คณะ :  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีงบประมาณ :  ปี 2500
แหล่งทุนวิจัย :  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
งบประมาณ :  - บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 09/11/2555   วันที่สิ้นสุดโครงการ : 09/11/2555
สถานะโครงการ :  สิ้นสุดโครงการ
รายละเอียดโดยย่อ :  ปัจจัยที่มีผลต่ออุปทานการส่งออกลำไยอบแห้งของประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
บทคัดย่อ
1. ปัจจัยที่มีผลต่ออุปทานการส่งออกลำไยอบแห้งของประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 ไม่มีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 

จำนวนผู้ชม 274 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Statistics
 Today
701
 Yesterday
1,055
 This Month
7,808
 Last Month
35,639
This Year
70,402
Last Year
254,093
   All
3,573,870
 Record: 01/01/2552

ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์
แบบสำรวจออนไลน์


ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวต