หน้าแรก >> เกี่ยวกับ >> งานวิจัย
  

งานวิจัย

  20 พฤษภาคม 2561 โดย Administrator

การศึกษาหาสภาพที่เหมาะสมในการผลิตลำไยอบแห้ง;Studies on appropriate conditions for drying euphoria longana lank
ชื่อโครงการ :การศึกษาหาสภาพที่เหมาะสมในการผลิตลำไยอบแห้ง;Studies on appropriate conditions for drying euphoria longana lank
รหัสโครงการ :  189
หัวหน้าโครงการ :  วีระ พุ่มเกิด ;เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช;ประสิทธิ์ ชุติ
ประเภทงานวิจัย :  ภายนอก
หมวดหมู่งานวิจัย :  งานวิจัยเกี่ยวกับ ด้านอื่น ๆ
ต้นสังกัด/หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต้นสังกัด/คณะ :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีงบประมาณ :  ปี
แหล่งทุนวิจัย :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
งบประมาณ :   -  บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 09/11/2555   วันที่สิ้นสุดโครงการ : 09/11/2555
สถานะโครงการ :  สิ้นสุดโครงการ
รายละเอียดโดยย่อ :   การศึกษาหาสภาพที่เหมาะสมในการผลิตลำไยอบแห้ง
บทคัดย่อ
1. การศึกษาหาสภาพที่เหมาะสมในการผลิตลำไยอบแห้ง
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 ไม่มีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 

จำนวนผู้ชม 292 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Statistics
 Today
796
 Yesterday
1,055
 This Month
7,808
 Last Month
35,639
This Year
70,402
Last Year
254,093
   All
3,573,870
 Record: 01/01/2552

ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์
แบบสำรวจออนไลน์


ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวต