หน้าแรก >> เกี่ยวกับ >> งานวิจัย
  

งานวิจัย

  20 พฤษภาคม 2561 โดย Administrator

การปฏิบัติตามเทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกร ในพื้นที่โครงการปรับปรุงระบบชลประทานแม่ลาว ปี พ.ศ.2547 ;The practices of farmers on longan production technology under Maelao irrigation improvement projec
ชื่อโครงการ :การปฏิบัติตามเทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกร ในพื้นที่โครงการปรับปรุงระบบชลประทานแม่ลาว ปี พ.ศ.2547 ;The practices of farmers on longan production technology under Maelao irrigation improvement projec
รหัสโครงการ :   185
หัวหน้าโครงการ :   นุจรินทร์ จังขันธ์
ประเภทงานวิจัย :  งานวิจัยใน
หมวดหมู่งานวิจัย :  งานวิจัยเกี่ยวกับ การผลิต
ต้นสังกัด/หน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ต้นสังกัด/คณะ :   มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีงบประมาณ :  ปี
แหล่งทุนวิจัย :   มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งบประมาณ :   -  บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 09/11/2555   วันที่สิ้นสุดโครงการ : 09/11/2555
สถานะโครงการ :  สิ้นสุดโครงการ
รายละเอียดโดยย่อ :   การปฏิบัติตามเทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกร ในพื้นที่โครงการปรับปรุงระบบชลประทานแม่ลาว ปี พ.ศ.2547
บทคัดย่อ
1. การปฏิบัติตามเทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกร ในพื้นที่โครงการปรับปรุงระบบชลประทานแม่ลาว ปี พ.ศ.2547
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 ไม่มีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 

จำนวนผู้ชม 225 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Statistics
 Today
817
 Yesterday
1,055
 This Month
7,808
 Last Month
35,639
This Year
70,402
Last Year
254,093
   All
3,573,870
 Record: 01/01/2552

ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์
แบบสำรวจออนไลน์


ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวต