หน้าแรก >> เกี่ยวกับ >> งานวิจัย
  

งานวิจัย

  20 พฤษภาคม 2561 โดย Administrator

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์เพื่อการส่งออกลำไยของไทย;Factors affecting the export demand for Thai longan
ชื่อโครงการ :ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์เพื่อการส่งออกลำไยของไทย;Factors affecting the export demand for Thai longan
รหัสโครงการ :   181
หัวหน้าโครงการ :   วรลักษณ์ โชตานนท์
ประเภทงานวิจัย :  ภายนอก
หมวดหมู่งานวิจัย :  งานวิจัยเกี่ยวกับ การตลาด เศรษฐศาสตร์
ต้นสังกัด/หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ต้นสังกัด/คณะ :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีงบประมาณ :  ปี
แหล่งทุนวิจัย :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งบประมาณ :   -  บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 09/11/2555   วันที่สิ้นสุดโครงการ : 09/11/2555
สถานะโครงการ :  สิ้นสุดโครงการ
รายละเอียดโดยย่อ :   ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์เพื่อการส่งออกลำไยของไทย
บทคัดย่อ
1. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์เพื่อการส่งออกลำไยของไทย
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 ไม่มีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 

จำนวนผู้ชม 239 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Statistics
 Today
802
 Yesterday
1,055
 This Month
7,808
 Last Month
35,639
This Year
70,402
Last Year
254,093
   All
3,573,870
 Record: 01/01/2552

ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์
แบบสำรวจออนไลน์


ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวต