หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
  

ข่าวประชาสัมพันธ์

  20 พฤษภาคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            กิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ฐานเรียนรู้ลำไยแม่โจ้ ผษ101 เกษตรเพื่อชีวิตเป็นน้องน้องคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จำนวน 40 คน ณ ฟาร์มไม้ผล แม่โจ้...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            ขอเชิญนักศึกษาร่วมหาประสบการณ์จัดการแปลง เพื่อการส่งออกมะม่วง (ห่อมะม่วงเพื่อการส่งออกญี่ปุ่น) ฟรี อบรมให้ความรู้ก่อนห่อ มีรถรับส่ง จากมหาวิทยาลัยไปฟาร์ม มีอาหารกลางวันและน้ำดื่ม รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มีนาคม 2563 ห่อผลวันที่ 23-24 มีนาคม 2563 รับสมัครได้ที่ ลงทะเบียนออนไลน์ได้
อบรมวันที่ 23 มีนาคม 2563 ลงทะเบียนอบรม | ตรวจส...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
กิจกรรมพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ฐานเรียนรู้ลำไยแม่โจ้ ผษ101 เกษตรเพื่อชีวิต 2562 สัปดาห์นี้เป็นน้องๆจากคณะบริหารธุรกิจ เอกการจัดการ จำนวน 25 คน โดยนางสาวกัลยา บุญมา ทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้

...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
กิจกรรมวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชุมศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการลำไย ครั้งที่ 1/2563

...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            กิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย โดยนายธีรวัฒน์ บาลสุข (นักวิชาการประจำศูนย์ฯ) มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลป่าแงะ หมู่ 8 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย จำนวน 40 ราย...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            เกษตรเพื่อชีวิต พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 สัปดาห์นี้เป็นน้องๆ จากสาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ จำนวน 35 คน...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            กิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เกษตรเพื่อชีวิต สัปดาห์นี้ จากคณะบริหารธุรกิจ เอกสาขาการจัดการ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            กิจกรรมวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดู  การผลิตลำไยนอกฤดูและลำไยคุณภาพ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำอาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม 303 อาคารธรรมศักดิ์มนตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            กิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 (อาทิตย์ที่ 1) เกษตรเพื่อชีวิต 2-2562 เป็นน้องๆ จากคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ จำนวน 35 คน โดยมี นางสาววิลัยลักษณ์ ขัวมุง ดำเนินหน้าที่เป็นวิทยากรในครั้งนี้...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            เตรียมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ถ่ายทอดความรู้ในการใช้สารที่มีและวัตถุอันตรายทางการเกษตร...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Statistics
 Today
783
 Yesterday
1,055
 This Month
7,808
 Last Month
35,639
This Year
70,402
Last Year
254,093
   All
3,573,870
 Record: 01/01/2552

ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์
แบบสำรวจออนไลน์


ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวต