หน้าแรก >> เกร็ดความรู้ลำไย
  

เกร็ดความรู้ลำไย

  20 พฤษภาคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator
เกร็ดความรู้ลำไย
            เกี่ยวกับการให้น้ำ ให้ปุ๋ย เฝ้าระวังโรคและแมลง (แทงช่อดอก) : จีรนันท์ เสนานาญ...
 
 
    โดย Administrator
เกร็ดความรู้ลำไย
            เกี่ยวกับการให้น้ำ แนะนำการเลี้ยงผึ้ง พ่นสารเคมี ให้ปุ๋ย สำรวจโรคและแมลง (ระยะดอกบาน) : จีรนันท์ เสนานาญ...
 
 
    โดย Administrator
เกร็ดความรู้ลำไย
            เกี่ยวกับการให้น้ำ ให้ปุ๋ย เฝ้าระวังแมลงโรคและแมลง (ระยะติดผล) : จีรนันท์ เสนานาญ...
 
 
    โดย Administrator
เกร็ดความรู้ลำไย
            เกี่ยวกับการให้น้ำ ให้ปุ๋ย เฝ้าระวังแมลงโรคและแมลง (ระยะติดผล) : จีรนันท์ เสนา...
 
 
    โดย Administrator
เกร็ดความรู้ลำไย
            เกร็ดความรู้ลำไย เดือนพฤษภาคม...
 
 
    โดย Administrator
เกร็ดความรู้ลำไย
            เกี่ยวกับการ ให้น้ำ พ่นสาร ให้ปุ๋ย การเฝ้าระวัง กำจัดวัชพิช : จีรนันท์ เสนานาญ ...
 
 
    โดย Administrator
เกร็ดความรู้ลำไย
            เกี่ยวกับการให้น้ำ การดูแลรักษา การตัดแต่งกิ่ง : จีรนันท์ เสนานาญ...
 
 
    โดย Administrator
เกร็ดความรู้ลำไย
            ช่วงเดือนสิงหาคมเป็นช่วงเก็บเกี่ยวลำไยในฤดูกาล ซึ่งหลังเก็บเกี่ยวผลลำไยแล้วเกษตรกรควรรีบตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่งโดยเลือกรูปทรงให้เหมาะสมกับสภาพต้นลำไย และสะดวกต่อการจัดการ : จีรนันท์ เสนานาญ...
 
 
    โดย Administrator
เกร็ดความรู้ลำไย
            ช่วงเดือนกันยายนเป็นช่วงที่ลำไยที่ตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บเกี่ยวเริ่มแก่ควรสำรวจโรคและแมลงโดยเฉพาะหนอนคืบกินใบ แมลงค่อมทอง หนอนชอนก้านใบ (ใบรุ่นที่ 1 แก่) : จีรนันท์ เสนานาญ...
 
 
    โดย Administrator
เกร็ดความรู้ลำไย
            ช่วงเดือนตุลาคมนี้ลำไยจะแตกใบอ่อนรุ่นที่ 2 เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงลำไยเพื่อเตรียมชักนำการออกดอก (แตกใบรุ่นที่ 2) : จีรนันท์ เสนานาญ...
 
 
    โดย Administrator
เกร็ดความรู้ลำไย
            แนะนำการตัดแต่งกิ่ง การใส่ปุ๋ย พ่นสารเคมีป้องการโรคแมลง (ใบรุ่นที่ 2 แก่) : จีรนันท์ เสนานาญ...
 
 
    โดย Administrator
เกร็ดความรู้ลำไย
            การเตรียมต้นก่อนการออกดอก : จีรนันท์ เสนานาญ...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Statistics
 Today
776
 Yesterday
1,055
 This Month
7,808
 Last Month
35,639
This Year
70,402
Last Year
254,093
   All
3,573,870
 Record: 01/01/2552

ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์
แบบสำรวจออนไลน์


ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวต