หน้าแรก >> เกี่ยวกับ >> แปลงสาธิต
  

แปลงสาธิต

  20 พฤษภาคม 2561 โดย Administrator

   นายสม  สุยะ : เชียงราย
 
   นายชาญชัย  มะโนวรรณ : เชียงราย
 
   จ่าสิบเอกนิกร  บุญชัย : เชียงราย
 
   นายวิชกร  รอมใจ : เชียงใหม่
 
   นายปรีชา   ปาสอน : เชียงใหม่
 
   นายนิพัฒน์   อุปละ : เชียงใหม่
 
   นายนิเวศ   โอดบาง : เชียงใหม่
 
   นายทินกร  ก้าวหน้า : เชียงใหม่
 
   นายอติวรรธน์  หอมนาน : พะเยา
 
   นายคำหล้า  บุญมี : พะเยา
 
   นางอำพัน  เร่งเร็ว : พะเยา
 
   นายวินัย  หวันชัยศรี : ลำพูน
 
   นายปฐม  ร่มป่าตัน : ลำพูน
 
   นายเกรียงไกร  ก้อนแก้ว : ลำพูน
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Statistics
 Today
741
 Yesterday
1,055
 This Month
7,808
 Last Month
35,639
This Year
70,402
Last Year
254,093
   All
3,573,870
 Record: 01/01/2552

ขณะนี้มี 2 บุคคล ออนไลน์
แบบสำรวจออนไลน์


ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวต