ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย
ร่วมกับ
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

Longan research and development center
and
Longan Hub: MJU-TRF Cooperative Project

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม ::

รับสมัครงานด่วน! ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล (ลูกจ้างชั่วคราว)

รับสมัครงานด่วน! ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล (ลูกจ้างชั่วคราว) ประจ...

กิจกรรมประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เปิดห้องต้อนรับน้องๆ นักศึกษาที่ลงทะเบียน รายวิชา ผษ 101 เกษตรเพื่อชีวิต ภาคการศึกษา 2/2559 กลุ่ม 1

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดห้อง...

ปฏิทินกิจกรรม ::

2

ก.พ.

อบรมสารสนเทศ "วิชา ผษ 101 เกษตรเพื่อชีวิต" จำนวน 76 ท่าน

2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15:00 น. - 18:00 น.

ห้องประชุม 301 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1

ก.พ.

ศึกษาดูงาน สำนักงานเกษตร จ.ลำปาง จำนวน 50 ท่าน

1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:30 น. - 12:00 น.

ห้องประชุม 301 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปฏิทินกิจกรรมเพิ่มเติม

ข้อมูลที่น่าสนใจ ::

Statistics
 Today
1
 Yesterday
1
 This Month
39
 Last Month
60
This Year
99
Last Year
59,909
   All
1,780,613
 Record: 01/01/2552

ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์

ติดต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย
ร่วมกับ
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: 053-873425 และ 053- 499218
โทรสาร: 053-499218