ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย
ร่วมกับ
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

Longan research and development center
and
Longan Hub: MJU-TRF Cooperative Project

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม ::

เกษตรเพื่อชีวิตสัปดาห์ที่ 14 (วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แล...

กิจกรรมวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได...

ประกาศผลสอบคัดเลือก นักวิชาการประจำโครงการ

ตามประกาศสอบคัดเลือก นักวิชาการประจำโครงการ ได้ทำการสอบคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์เป็นที่เร...

กิจกรรมวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2559

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได...

เกษตรเพื่อชีวิตสัปดาห์ที่ 13 (วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได...

ปฏิทินกิจกรรม ::

13

ม.ค.

13

ม.ค.

ศรีบัวบาน จังหวัดลำพูน ศึกษาดูงาน เรื่องการลงฟาร์ม

17 มกราคม 2560 เวลา 08:30:00 น. - 17 มกราคม 2560 เวลา 16:30:00 น. น.

ห้องประชุม 301 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

11

ม.ค.

สำนักงานเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร ศึกษาดูงาน เรื่อง ฟาร์มผักอินทรีย์ ปุ๋ย สวนมะพร้าว

11 มกราคม 2560 เวลา 09:00:00 น. - 13 มกราคม 2560 เวลา 16:30:00 น. น.

ห้องประชุม 301 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปฏิทินกิจกรรมเพิ่มเติม

ข้อมูลที่น่าสนใจ ::

Statistics
 Today
2
 Yesterday
1
 This Month
25
 Last Month
56
This Year
25
Last Year
59,909
   All
1,780,539
 Record: 01/01/2552

ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์

ติดต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย
ร่วมกับ
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: 053-873425 และ 053- 499218
โทรสาร: 053-499218