ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย
ร่วมกับ
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

Longan research and development center
and
Longan Hub: MJU-TRF Cooperative Project

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม ::

กิจกรรมประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับส...

รับสมัครงานด่วน! ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล (ลูกจ้างชั่วคราว)

รับสมัครงานด่วน! ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล (ลูกจ้างชั่วคราว) ประจ...

กิจกรรมประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เปิดห้องต้อนรับน้องๆ นักศึกษาที่ลงทะเบียน รายวิชา ผษ 101 เกษตรเพื่อชีวิต ภาคการศึกษา 2/2559 กลุ่ม 1

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดห้อง...

ข้อมูลที่น่าสนใจ ::

Statistics
 Today
1
 Yesterday
1
 This Month
48
 Last Month
54
This Year
162
Last Year
59,909
   All
1,780,676
 Record: 01/01/2552

ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์


ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

ติดต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย
ร่วมกับ
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: 053-873425 และ 053- 499218
โทรสาร: 053-499218