ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย
ร่วมกับ
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

Longan research and development center
and
Longan Hub: MJU-TRF Cooperative Project

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม ::

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กิจกรรมวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชา...

ฐานเรียนรู้ “แม่โจ้: ศาสตร์แห่งลำไย” เริ่มให้บริการนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียน วิชา ผษ 101 เกษตรเพื่อชีวิต เทอมที่ 1/2559

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ได้เปิดให้บริการนักศ...

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดนิทรรศการงานลำไยไทย...ลำไยลำพูน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดนิ...

นิทรรศการ ลำไยไทย ลำไยลำพูน ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 8 – 14 สิงหาคม 2559

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดนิทรรศก...

จัดการประชุมโครงการวิจัย “การบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อการผลิตลำไยนอกฤดูในพื้นที่ภาคเหนือภาคเหนือ ของประเทศไทย ระยะที่ 1”

กิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการ...

ปฏิทินกิจกรรม ::

26

ส.ค.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ และลำพูนศึกษาดูงานา

26 สิงหาาคม 2559 เวลา 08:30 น. - 26 สิงหาาคม 2559 เวลา 16:30 น.

ห้อง 304 ห้องนิทรรศการ

26

ส.ค.

วิทยากรบรรยายการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดย อ.ธีรนุช

26 สิงหาาคม 2559 เวลา 08:30 น. - 26 สิงหาาคม 2559 เวลา 12:00 น.

สวนวังผาการ์เด็น

7

ส.ค.

นิทรรศการลำไยไทยลำไยลำพูน ณ ศาลากลาง จ.ลำพูน

7 สิงหาาคม 2559 เวลา 08:30 น. - 8 สิงหาาคม 2559 เวลา 16:30 น.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5

ส.ค.

ประชุมนักวิจัยโครงการ ็ฺ๊HUB

5 สิงหาาคม 2559 เวลา 09:30 น. - 5 สิงหาาคม 2559 เวลา 17:00 น.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5

ส.ค.

อบรมสารสนเทศ "วิชา ผษ 101 เกษตรเพื่อชีวิต"

5 สิงหาาคม 2559 เวลา 08:30 น. - 5 สิงหาาคม 2559 เวลา 12:00 น.

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

4

ส.ค.

ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ลำไย เรื่องการจัดนิทรรศการลำพูน และวิชาเรียนในฐานเรียนรู้

4 สิงหาาคม 2559 เวลา 08:30 น. - 4 สิงหาาคม 2559 เวลา 12:00 น.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปฏิทินกิจกรรมเพิ่มเติม

ข้อมูลที่น่าสนใจ ::

Statistics
 Today
1
 Yesterday
5
 This Month
2,613
 Last Month
7,257
This Year
59,671
Last Year
89,554
   All
1,780,276
 Record: 01/01/2552

ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์

ติดต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไย
ร่วมกับ
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: 053-873425 และ 053- 499218
โทรสาร: 053-499218